آزمایشی - تور یک روزه عکس گردی کلات نادر


کد سرویس: AKKASI_2
زمان: 12 شهریور 1396
نام مسئول: مصطفی رضایی
حداکثر ظرفیت: 40 نفر (40 نفر مانده)
رتبه:

650/000 ریال


  کارگاه عکاسی آسمان استاد مصطفی رضایی


کاربر گرامی: ارائه مشخصات درست برای ازائه خدمات بهتر ضروری است.لطفا به صورت کامل موارد فرم را پر نمایید و برای ازودن فرد جدید از دکمه افزودن فرد جدید استفاده نمایید و پس از وارد کردن نام افراد دکمه تایید نهایی را فشار دهید.