تور و گردشگری

کلاتی، برای علاقه مندان به گردشگری تورهای یک روزه برگزار می کند.


  کارگاه عکاسی آسمان استاد مصطفی رضایی

  کارگاه عکاسی آثار و ابنیه استاد جعفر خالقی

  کارگاه عکاسی طبیعت استاد محسن براتی

  کارگاه منظره یابی استاد حسین عرفانی

  راهپیمایی 2 تا 4 ساعته

  سرویس حمل و نقل

  بازدید از کتیبه نادری

  بازدید از عمارت خورشید

  بازدید از مسجد جامع کلات نادر

  بازدید از بند نادرشاه


  کارگاه عکاسی آسمان استاد مصطفی رضایی